Coraz bliżej finału Coming closer to the finals

2022-10-15 23:59
20221015-male-12-of-76-634b2d33ef7ef.jpg - Coraz bliżej finału
POŻEGNANIE Z MOZARTEM I KOLEJNYMI UCZESTNIKAMI KONKURSU

Jutro, w niedzielę, kończy się II etap Konkursu. Późnym wieczorem, po ostatnich półfinałowych przesłuchaniach, dowiemy się, kto dostał się do III etapu. Od g. 17:00 po raz ostatni usłyszymy Sinfonię Concertante Es-dur, KV 364 na skrzypce, altówkę i orkiestrę Wolfganga Amadeusa Mozarta. Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz oraz altowioliści: Katarzyna Budnik i Michał Bryła.

17:00 | Wojciech Niedziółka (Polska)
17:40 | Karen Su (USA)
18:20 | Max Tan (USA)
19:20 | Shihan Wang (Chiny)
20:00 | Qingzhu Weng (Chiny)

BEZ PRZESŁUCHAŃ, ALE BEZ NUDY!

Poniedziałek to dzień wolny od przesłuchań. Podczas, gdy finaliści będą przygotowywali się do decydujących występów, my spotkajmy się na warsztatach i spotkaniu, organizowanych wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym

Kim był człowiek, którego barwny życiorys z powodzeniem posłużyłby za scenariusz co najmniej kilku filmów? Takie pytanie zadaje Kasia Huzar-Czub na początku książki „Henio i cztery struny”. W kontekście Konkursu odpowiedź wydaje się oczywista. „Henio i cztery strony” w przystępny i atrakcyjny wizualnie sposób przedstawia życie Henryka Wieniawskiego. W poniedziałek o g. 10:00 w Hotelu Mercure autorka książki poprowadzi warsztaty, na których wraz z uczestnikami, zgłębi muzyczny świat patrona Konkursu. W programie znajdą się: quiz dotyczący życia kompozytora, rozmowy o (nie tylko muzycznych) pasjach uczestników wydarzenia i słuchanie utworów Henryka Wieniawskiego w nietypowym wykonaniu – na ukulele.

Książkę „Henio i cztery struny” można wysłuchać również pod linkiem: https://youtube.com/watch?v=MsVMknM2cLk.

Henryk Wieniawski to artysta, o którym można by dziś powiedzieć, że był celebrytą w najlepszym tego słowa znaczeniu! Podczas popołudniowego spotkania z Mateuszem Borkowskim, muzykologiem i publicystą porozmawiamy o licznych podróżach „czarodzieja skrzypiec", o jego szalonej karierze, miłości do żony, jak również... do hazardu. Mateusz Borkowski jest autorem najnowszej książki z serii „Małe Monografie”, poświęconej właśnie patronowi Konkursu. Spotkanie dla młodzieży i dorosłych rozpocznie się o g. 17:00 w sali Nowe Miasto Hotelu Mercure.

Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny.

***

Pod linkiem poniżej znajdą Państwo zdjęcia z czwartego dnia półfinałów Konkursu. Dysponujemy także zdjęciami w wyższej rozdzielczości. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Biurem Prasowym.
FAREWELL TO MOZART AND SOME COMPETITION PARTICIPANTS

Tomorrow, Sunday, stage 2 of the Competition ends. Later in the evening, after the last semi-final auditions, we will find out who has made it to Stage 3. From 17:00, we will hear Sinfonia Concertante in E-flat Major, KV 364 for violin, viola and orchestra by Wolfgang Amadeus Mozart for the last time. The participants will be accompanied by the Amadeus Chamber Orchestra of the Polish Radio conducted by Anna Duczmal-Mróz and violists Katarzyna Budnik and Michał Bryła.

5:00 PM | Wojciech Niedziółka (Poland)
5:40 PM | Karen Su (USA)
6:20 PM | Max Tan (USA)
7:20 PM | Shihan Wang (China)
8:00 PM | Qingzhu Weng (China)

NO AUDITIONS DOESN’T MEAN BOREDOM!

Monday is a day off from auditions. While the finalists are preparing for their last performances, we are meeting at workshops and meeting organised jointly with Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Who was this man whose colorful life story could serve as a screenplay for at least a few films? This is the question Kasia Huzar-Czub asks at the beginning of her book ‘Henio and the Four Strings’. In the context of the Competition, the answer seems obvious. ‘Henio and the Four Strings’ presents the life of Henryk Wieniawski in an accessible and visually appealing way. On Monday at 10 AM in the Mercure Hotel, the author of the book will lead workshops at which, together with the attendees, she will explore the musical world of the Competition’s patron. The programme will include: a quiz about the composer's life, discussions about the (not only musical) passions of the event's participants, and listening to Henryk Wieniawski's works in a non-obvious performance - on the ukulele.

You can listen to ‘Henio and the Four Strings’ at the following link: https://youtube.com/watch?v=MsVMknM2cLk.

Henryk Wieniawski is an artist who today would be called a celebrity in the best sense of the word! During the afternoon meeting with Mateusz Borkowski, musicologist and publicist, we will talk about the numerous travels of the ‘violin wizard’, his crazy career, his love for his wife and also... to gambling. Mateusz Borkowski is the author of the latest book in the ‘Small Monographs’ series, precisely on the topic of the patron of the Competition. The meeting for young people and adults will begin at 5 PM in the ‘Nowe Miasto’ meeting room of the Mercure Hotel.

Both events are admission free.

***

In the link below, there are photos of the fourth day of stage 2. We also have high-resolution photos available. Should you need any, do not hesitate to contact the Press Office of 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition.