Pierwszy dzień z orkiestrą kameralną i Mozartem The first day with chamber orchestra and Mozart

2022-10-14 22:52
20221014-male-42-of-59-6349cbf15ae18.jpg - Pierwszy dzień z orkiestrą kameralną i Mozartem
WIENIAWSKI NA CO DZIEŃ

Miesiące przygotowań, godziny spędzone na rozmowach, ustaleniach, przy telefonach, komputerach i w drodze. Organizacja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego to kulminacja wieloletnich działań Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego i jego znak rozpoznawczy.

Czym zajmujemy się pomiędzy konkursami? Pielęgnujemy spuściznę patrona, działając na wielu polach. Prowadzimy wydawnictwo, archiwum-bibliotekę i działalność naukową. Poza Konkursem Skrzypcowym, organizujemy Konkurs Lutniczy i Festiwal Bezsenność.

W pandemii rozpoczęliśmy projekt „Wieniawski Inspiruje”, który udowadnia, że twórczość Henryka Wieniawskiego jest stale żywa i atrakcyjna dla współczesnych artystów. Do jednego z nagrań zaprosiliśmy jurorów tegorocznej edycji Konkursu. Skrzypkowie Bartłomiej Nizioł i Mariusz Patyra, wraz z Pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele, stworzyli żartobliwą „Wariacje na temat wariacji na temat własny op. 15 (czyli krótką historię o konieczności ćwiczenia)”. Zobaczcie!

https://youtu.be/hYj6sDttQuo

W najbliższych latach chcemy budować „society”, czyli międzynarodową społeczność, zrzeszającą muzyków, animatorów i instytucje. Chcemy tworzyć bezpieczne warunki dla rozwoju artystów i ich projektów oraz dostarczać wielu muzycznych wrażeń odbiorcom.

KOGO USŁYSZYMY JUTRO?

W drugiej części II etapu uczestnicy wykonują Sinfonię Concertante Es-dur, KV 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta razem z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz i altowiolistami: Michałem Bryłą, Katarzyną Budnik i Ryszardem Groblewskim.

17:00 | Natsuki Gunji (Japonia) | altowiolista: Ryszard Groblewski
17:40 | Yiyang Hou (Chiny) | altowiolistka: Katarzyna Budnik
18:20 | Meruert Karmenova (Kazachstan) | altowiolista: Ryszard Groblewski
19:20 | Hina Maeda (Japonia) | altowiolistka: Katarzyna Budnik
20:00 | Elias David Moncado (Niemcy) | altowiolista: Ryszard Groblewski

Pod linkiem poniżej znajdą Państwo zdjęcia z trzeciego dnia II etapu Konkursu. Dysponujemy także zdjęciami w wyższej rozdzielczości. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Biurem Prasowym.
WIENIAWSKI ON DAILY BASIS

Months of preparation, hours of: talks, adjustments, on the phone, at the computer and on the way. The International Violin Competition is the culmination of a few years of Henryk Wieniawski Musical Society's actions and its trademark.

What do we do between the competitions? We take care of our patron's heritage by being active in many fields. We run a publishing house, an archive-library and academic research. In addition to the Violin Competition, we organise the Violin Making Competition and the 'Bezsenność (Insomnia)' Festival.

During the COVID-19 pandemic, we started the project 'Wieniawski Inspires', which proves that Henryk Wieniawski's work is still alive and attractive for contemporary artists. For one of the recordings, we invited the jurors of this year's Competition. Violinists Bartłomiej Nizioł and Mariusz Patyra, together with the First Poznań Non-Symphonic Ukulele Orchestra, created the humorous 'Variations on Variations on an Original Theme, Op. 15 (or a short story about the indispensability of practicing)'. Check it out!

https://youtu.be/hYj6sDttQuo

In the coming years we want to build a 'society', or international community, of musicians, organisers of cultural activities and institutions. We want to create a safe environment for artists and their projects to thrive, and to provide many musical experiences for audiences.

WHO WILL WE HEAR TOMORROW?

In the second part of stage 2, the participants play Wolfgang Amadeus Mozart's Sinfonia Concertante in E-flat Major, KV 364 with the Amadeus Chamber Orchestra of the Polish Radio conducted by Anna Duczmal-Mróz and viola players: Michał Bryła, Katarzyna Budnik and Ryszard Groblewski.

5:00 PM | Natsuki Gunji (Japan) | violist: Ryszard Groblewski
5:40 PM | Yiyang Hou (China) | violist: Katarzyna Budnik
6:20 PM | Meruert Karmenova (Kazakhstan) | violist: Ryszard Groblewski
7:20 PM | Hina Maeda (Japan) | violist: Katarzyna Budnik
8:00 PM | Elias David Moncado (Germany) | violist: Ryszard Groblewski

In the link below, there are photos of the third day of stage 2. We also have high-resolution photos available. Should you need any, do not hesitate to contact the Press Office of 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition.