Pierwszy dzień zmagań półfinalistów The first day of the semi-finalists' struggle

2022-10-12 22:39
20221012-male-45-of-46-6347259c23542.jpg - Pierwszy dzień zmagań półfinalistów
„SPRAWDZIAN DOJRZAŁOŚCI”

Tak o drugim etapie Konkursu pisze Agata Szymczewska, zwyciężczyni 13. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego i ambasadorka tegorocznej edycji wydarzenia. „Do tego momentu wszystko było ustalone – każdy wiedział, co i kiedy czeka go w pierwszym etapie. Uczestnicy, ich najbliżsi, pedagodzy, przyjaciele – wszyscy znali rozkład jazdy przesłuchań na pamięć. Natomiast dzisiejszy poranek to nowe rozdanie kart, aktualizacja przyjazdów i odjazdów. Przypływów nadziei i odpływów sił. Półfinaliści zmagają się z czasem, a raczej z jego brakiem” – tłumaczy w felietonie zatytułowanym „Będziemy tęsknić”, który ukazał się w dzisiejszej Gazecie Konkursu Wieniawskiego.

Już sam tytuł felietonu wskazuje na gorycz związaną z pożegnaniem się z 16 uczestnikami, którzy nie przeszli do półfinału Konkursu i którym – jak zaznacza Szymczewska – los zorganizował jeszcze większy sprawdzian dojrzałości. „Tym razem konkursowy sukces dla wielu okazał się poza zasięgiem. Teraz czeka ich obowiązkowy egzamin z artystycznej dorosłości. Przecież to nie laury czy pochwały, a właśnie potknięcia, kryzysy, osobiste porażki i życiowe perypetie są najczęściej motorem napędowym naszych wewnętrznych przemian. Jak młodzi artyści sobie z tym poradzą?” – zastanawia się.

TOWARZYSZE KONKURSU

Bohaterami Konkursu są przede wszystkim skrzypkowie, ale ważną rolę odgrywają w nim także towarzyszące muzykom instrumenty. Niektóre z nich pochodzą z XVIII wieku i były tworzone przez najznakomitszych lutników w historii.

„O instrumentach z żadnej innej grupy nie mówi się, że mają dusze. I nie chodzi tylko o szczegół konstrukcyjny. Instrumenty smyczkowe są fetyszem, którego moc oddziaływania wykracza dalece poza muzyczny świat. I winduje ich ceny na astronomiczne poziomy” – w ten sposób Aleksander Przybylski zaczyna artykuł „Dusze na sprzedaż”, który ukazał się na łamach „Ruchu Muzycznego”.

Na temat finansowej niedostępności instrumentów żartowała także Aga Szymczewska, której wypowiedź przytoczył Przybylski: „Obliczyłam, że gdybym wszystkie swoje gaże z koncertów odkładała na zakup wymarzonych skrzypiec i nie miała innych wydatków, to może na emeryturze kupiłabym instrument. Trochę nie mam na to czasu”. Agata Szymczewska obecnie gra na skrzypcach Gagliano użyczonych przez Anne-Sophie Mutter.

Instrumenty, które wraz ze skrzypkami z całego świata przyjechały do Poznania, zazwyczaj są wypożyczane dzięki uprzejmości organizacji rządowych, fundacji i prywatnych inwestorów.

WSPOMNIJMY PIERWSZY ETAP

Do półfinałów zakwalifikowało się 16 muzyków. Co urzekło jury w ich występach podczas pierwszego etapu? Przekonajcie się, oglądając ich zmagania na portalu YouTube @Wieniawski Society.

1. Hana Chang (Japonia / Singapur / USA)
https://youtube.com/watch?v=J8FJ0MrVv88

2. Jane Hyeonjin Cho (Korea Południowa)
https://youtube.com/watch?v=6uzq-FVWZ7U

3. Hawijch Anna Elia Elders (Holandia)
https://youtube.com/watch?v=eYC09R8HJzc

4. Natsuki Gunji (Japonia)
https://youtube.com/watch?v=exfVd3OuBiY

5. Yiyang Hou (Chiny)
https://youtube.com/watch?v=WqizAuEK3ZU

6. Meruert Karmenova (Kazachstan)
https://youtube.com/watch?v=IUtlITyMPSc

7. Hina Maeda (Japonia)
https://www.youtube.com/watch?v=e-TS-BaAR0Y

8. Elias David Moncado (Niemcy)
https://youtube.com/watch?v=f2K7cNn9waI

9. Wojciech Niedziółka (Polska)
https://youtube.com/watch?v=__cTg0-JZxs

10. Karen Su (USA)
https://youtube.com/watch?v=XGFRIY2R3OI

11. Max Tan (USA)
https://.youtube.com/watch?v=4Odj_1nGa_U

12. Shihan Wang (Chiny)
https://youtube.com/watch?v=J19z8w8kOMQ

13. Qingzhu Weng (Chiny)
https://youtube.com/watch?v=8APFTH7s8c4

14. Dayoon You (Korea Południowa)
https://youtube.com/watch?v=h8wHV2ic05Q

15. Zhixin Zhang (Chiny)
https://youtube.com/watch?v=bx5UX_CBB84

KOGO USŁYSZYMY JUTRO?

Jutro na estradzie Auli Uniwersyteckiej wystąpi 5 uczestników:

9:30 | Wojciech Niedziółka (Polska)
Program:
J. Brahms – I Sonata G-dur, op. 78
K. Szymanowski – Źródło Aretuzy z cyklu Mity op. 30
E. Chausson – Poemat, op. 25

10:25 | Karen Su (USA)
Program:
J. Brahms – III Sonata d-moll, op. 108
K. Szymanowski – Romans D-dur, op. 23
P. Czajkowski – Melodia nr 3 Es-dur z Souvenir d’un lieu cher, op. 42
P. Czajkowski – Valse-Scherzo C-dur, op. 34

11:30 | Max Tan (USA)
Program:
K. Szymanowski – Romans D-dur, op. 23
E. Chausson – Poemat, op. 25
J. Brahms – III Sonata d-moll, op. 108

12:20 | Shihan Wang (Chiny)
Program:
E. Grieg – II Sonata G-dur, op. 13
K. Szymanowski – Narcyz z cyklu Mity op. 30
M. Ravel – Tzigane

13:15 | Qingzhu Weng (Chiny)
I. J. Paderewski – Sonata a-moll, op. 13
K. Szymanowski – Driady i Pan z cyklu Mity op. 30
M. Ravel – Tzigane

Pod linkiem poniżej znajdą Państwo zdjęcia z pierwszego dnia II etapu Konkursu. Dysponujemy także zdjęciami w wyższej rozdzielczości. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Biurem Prasowym.
‘MATURITY EXAM’

Agata Szymczewska, winner of the 13th International Henryk Wieniawski Competition and Ambassador of this year edition, described the second stage of it in those words.

‘Today a true test of maturity starts. Everything was known and obvious until this moment: the first stage was when you knew what and when to expect. Participants, their near and dear, teachers, and friends – everyone knew the timetables of the auditions by heart. Yet this morning deals a new hand, all the arrivals and departures are updated. Hope waxes and strength wanes. Semifinalists grapple with time, or rather, its lack’ – she explains in a column entitled ‘We will miss you’, which appeared in today's ‘Gazeta Konkursu Wieniawskiego’.

The title of the column itself shows the bitterness associated with saying goodbye to the 16 participants who did not make it to the semi-finals of the Competition and for whom – as Szymczewska points out – fate organized an even greater maturity exam. ‘This time many found success in competition beyond their reach. Now they are in for the obligatory test in artistic maturity. Because it is not the accolade and glory but the glitches, crises, personal failures, and life’s vicissitudes that are the usual driving force for our internal change. How will the young players cope with this?’ – she wonders.

COMPETITIONS COMPANIONS

The heroes of the competition are mostly violinists, but also these are the violins that plays vital role.
Some of those date back to the 18th century and were created by the finest violin makers in history.

‘No instruments other than stringed are said to have souls. For some, arguments even include structural detail, as Poles call the sound post the soul of a violin. String instruments are a fetish whose power of influence goes far beyond the musical world. And it drives their prices to astronomical levels’ – Aleksander Przybylski starts his article ‘Souls for sale’ which appeared in the pages of ‘Ruch Muzyczny’.

Agata Szymczewska also joked about the financial unavailability of instruments, quoted by Przybylski: ‘I have calculated that if I set aside all my concert earnings to buy my dream violin and had no other expenses, I might be able to afford one when I retire. I don’t really have the time. Agata Szymczewska currently plays the Gagliano violin provided by Anne-Sophie Mutter.

Instruments that came to Poznań with violinists from all over the world are usually borrowed thanks to the courtesy of governmental organizations, foundations and private investors.

LET’S REMIND STAGE 1

16 musicians qualified for the semi-finals. What captivated the jury with their performances during the first stage? See for yourself by watching their struggles on YouTube channel @Wieniawski Society.

1. Hana Chang (Japan/Singapur/USA)
https://youtube.com/watch?v=J8FJ0MrVv88

2. Jane Hyeonjin Cho (South Korea)
https://youtube.com/watch?v=6uzq-FVWZ7U

3. Hawijch Anna Elia Elders (The Netherlands)
https://youtube.com/watch?v=eYC09R8HJzc

4. Natsuki Gunji (Japan)
https://youtube.com/watch?v=exfVd3OuBiY

5. Yiyang Hou (China)
https://youtube.com/watch?v=WqizAuEK3ZU

6. Meruert Karmenova (Kazakhstan)
https://youtube.com/watch?v=IUtlITyMPSc

7. Hina Maeda (Japan)
https://youtube.com/watch?v=e-TS-BaAR0Y

8. Elias David Moncado (Germany)
https://youtube.com/watch?v=f2K7cNn9waI

9. Wojciech Niedziółka (Poland)
https://youtube.com/watch?v=__cTg0-JZxs

10. Karen Su (USA)
https://youtube.com/watch?v=XGFRIY2R3OI

11. Max Tan (USA)
https://youtube.com/watch?v=4Odj_1nGa_U

12. Shihan Wang (China)
https://youtube.com/watch?v=J19z8w8kOMQ

13. Qingzhu Weng (China)
https://youtube.com/watch?v=8APFTH7s8c4

14. Dayoon You (South Korea)
https://youtube.com/watch?v=h8wHV2ic05Q

15. Zhixin Zhang (China)
https://youtube.com/watch?v=bx5UX_CBB84

WHO WE HEAR TOMORROW?

Tomorrow at the Adam Mickiewicz Auditorium’s stage 5 participants will perform:

9:30 AM | Wojciech Niedziółka (Poland)
Program:
J. Brahms – Sonata No. 1 in G Major, Op. 78
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No. 1 The Fountain of Arethusa
E. Chausson – Poème, Op. 25

10:25 AM | Karen Su (USA)
Program:
J. Brahms – Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108
K. Szymanowski – Romance in D Major, Op. 23
P. Czajkowski – Souvenir d'un lieu cher, Op. 42: No. 3 Mélodie
P. Czajkowski – Valse¬-Scherzo in C Major, Op. 34

11:30 AM | Max Tan (USA)
Program:
K. Szymanowski – Romance in D Major, Op. 23
E. Chausson – Poème, Op. 25
J. Brahms – Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108

12:20 PM | Shihan Wang (China)
Program:
E. Grieg – Sonata No. 2 in G Major, Op.13
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No. 2 Narcisse
M. Ravel – Tzigane

1:15 PM | Qingzhu Weng (China)
I. J. Paderewski – Sonata in A Minor, Op. 13
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No. 3 Dryads and Pan
M. Ravel – Tzigane

In the link below you will find photos from first day of the Stage 2 auditions. We also have high-resolution photos available. If you need any, do not hesitate to contact the Press Office of 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition.