Trasa koncertowa laureatów 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego 16th H. Wieniawski International Violin Competition Laureates’ Concert Tour

2022-10-20 00:22
aktu-trasa-6350552baa0fa.png - Trasa koncertowa laureatów 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego
60 KONCERTÓW W 20 KRAJACH 5 KONTYNENTÓW

Tak w liczbach zapowiada się trasa koncertowa laureatów 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Na trasę składa się 30 koncertów w Polsce i 30 za granicą. Zainteresowanie finalistami Konkursu sprawia, że lista ta ciągle się wydłuża. W Europie zwycięzca Konkursu wystąpi z orkiestrami w Niemczech, Francji, Czechach, Bułgarii, Czarnogórze, Chorwacji, Słowenii, Estonii, Łotwie i Litwie. Zagości on również w krajach Azji, obu Ameryk i Afryki. Odwiedzi świetne sale w Europie i na świecie, takie jak Salle Gaveau w Paryżu, National Concert Hall w Taipei, Seoul Art Center, Muziekgebouw Eindhoven czy też Akademia Liszta w Budapeszcie.

„Bardzo się cieszymy, że dzięki współpracy z agencją SONORA możemy otworzyć nowy rozdział w historii Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Program trasy Laureatów jest imponujący. Mamy nadzieję, że koncerty, które się na nią składają, będą początkiem wielkiej kariery naszych zwycięzców” – mówi Karolina Kaźmierczak, Dyrektor 16. Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego.

„To dla nas zaszczyt współpracować z jednym z najważniejszych konkursów skrzypcowych na świecie. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do tego, by Konkurs Wieniawskiego miał jeszcze szerszy niż dotąd rezonans, a jako rodowici Poznaniacy, z tym większą przyjemnością współpracujemy ze świetną ekipą Towarzystwa Wieniawskiego!” – dodaje Stanisław Suchora z koordynującej trasę agencji SONORA.

Przy planowaniu trasy wzięto pod uwagę względy ekologiczne. Polskie koncerty zaplanowane zostały w taki sposób, by przejechać możliwie jak najmniej kilometrów, w geograficznym porządku. Koncerty zagraniczne są pogrupowane tak, by ograniczyć liczbę lotów albo umożliwić podróże pociągami.

„Koordynacja trwającej ponad rok trasy trójki Laureatów Konkursu Wieniawskiego to prawdziwa łamigłówka i wyzwanie dla naszej agencji. Jednocześnie czujemy ogromną dozę inspiracji płynącej z perspektywy współpracy z jego młodymi uczestnikami. Taka skala przedsięwzięcia jest możliwa dzięki partnerom. Znakomite instytucje z Polski i całego świata zdecydowały się dołożyć swoją cegiełkę. Razem mamy nadzieję, że trasa będzie nagrodą, która sprawi ogromną radość samym Laureatom, jak i publiczność” – opowiada Mikołaj Bylka-Kanecki z agencji SONORA.

Koncerty są nagrodami pozaregulaminowymi 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Program trasy znajduje się na stronie: https://konkurs.wieniawski.pl/pl/60-koncertow-w-20-krajach-5-kontynentow.

Koncerty w ramach oficjalnej trasy Laureatów 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, organizowanego przez Towarzystwo Wieniawskiego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

CO USŁYSZYMY NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU?

Jako ostatni przed jurorami i publicznością 16. MKS im. Henryka Wieniawskiego wystąpią: Hina Maeda (Japonia) oraz Qingzhu Weng (Chiny).

Program 20.10.:
18:00 | Hina Maeda | H. Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll, op. 22
18:30 | Qingzhu Weng | J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur, op. 77
19:45 | Hina Maeda | J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur, op. 77
20:30 | Qingzhu Weng | H. Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll, op. 22

W załączniku znajdą Państwo zdjęcia z środowych przesłuchań. Dysponujemy także zdjęciami w wyższej rozdzielczości. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Biurem Prasowym.
60 CONCERTS IN 20 COUNTRIES ON 5 CONTINENTS

This is what the 16th Henryk Wieniawski International Violin Competition Laureates’ Concert Tour looks like.

It consists of 30 concerts in Poland and 30 held abroad. The interest in the finalists of the Competition makes the list continuously expand. In Europe, the winner of the Competition performs with orchestras in Germany, France, the Czech Republic, Bulgaria, Montenegro, Croatia, Slovakia, Estonia, Latvia and Lithuania. He/She also performs in Asia, both Americas, and Africa. He/She performs at such illustrious concert halls in Europe and in the world, as the Salle Gaveau in Paris, the National Concert Hall in Taipei, the Seoul Art Center, the Muziekgebouw Eindhoven, as well as The Liszt Academy in Budapest.

‘We are very happy that collaboration with SONORA agency lets us open a new chapter in the history of Henryk Wieniawski International Violin Competition. The laureates’ tour program is very impressive. We hope that the concerts will mark the beginning of our winners’ great careers in music,’ says Karolina Kaźmierczak, Director of 16th Henryk Wieniawski International Violin Competition.

‘It’s an honour for us to work with one of the greatest violin competitions in the world. We’re happy we can contribute to the Wieniawski Competition having an even wider reach than before, and as native inhabitants of Poznań we are all the more pleased to collaborate with the Wieniawski Team!’ added Stanisław Suchora from the SONORA agency which coordinates the tour.

While planning the tour ecological considerations were taken into account. The Polish concerts were planned in such a way as to cover the shortest distance realistically possible. The concerts abroad have been grouped so that we can limit the number of flights, or make travel by train possible.

‘Coordination of the tour of the 3 winners, which lasts more than a year, is a true puzzle and a challenge for our agency. Simultaneously, we find the prospect of working with the young participants a great source of inspiration. Such a scale of the venture is only possible thanks to our partners. Excellent institutions from Poland and abroad decided to contribute to this event. Together, we hope the tour will be an award that brings a lot of joy both to the winners of the Competition, and to the audiences,’ says Mikołaj Bylka-Kanecki of SONORA agency.

The concerts are non-statutory prizes of the 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition.

Here you can find the tour program: https://konkurs.wieniawski.pl/en/60-koncertow-w-20-krajach-5-kontynentow.

Concerts are part of official tour of winners of 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition, organised by Henryk Wieniawski Society in collaboration with National Institute of Music and Dance, and funded by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

WHAT WILL WE HEAR AT THE END OF STAGE III?

On Thursday in front of jurors and the audience of the 16th MKS im. Henryk Wieniawski will perform: Hina Maeda (Japan) and Qingzhu Weng (China).

Programme:
6:00 PM | Hina Maeda | H. Wieniawski – Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22.
6:30 PM | Qingzhu Weng | J. Brahms – Violin Concerto in D major, Op. 77.
7:45 PM | Hina Maeda | J. Brahms – Violin Concerto in D major, Op. 77.
8:30 PM | Qingzhu Weng | H. Wieniawski – Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22.

In the link below you will find photos from yesterday’s auditions of the Competition. We also have high-resolution photos available. If you need any, do not hesitate to contact the Press Office of 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition.