Za nami drugi dzień przesłuchań The second day of auditions is behind us

2022-10-09 21:10
09-10-2022-L-Zadon-Fresh-Frame-7-63430f1232e7c.jpg - Za nami drugi dzień przesłuchań
WIRTUOZ, POETA SKRZYPIEC, GAWĘDZIARZ, OBYWATEL ŚWIATA

W ten sposób określano Henryka Wieniawskiego, patrona Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Poznaniu oraz Towarzystwa, które odpowiada za organizację wydarzenia.

Henryk Wieniawski urodził się w 1835 roku w Lublinie, a zmarł w 1880 roku w Moskwie. W wieku zaledwie ośmiu lat zaczął studia w Konserwatorium Paryskim, które ukończył w 1846 roku z I nagrodą i złotym medalem.

„Oto ukazał się naszym oczom jedenastoletni wirtuoz ze skrzypcami w ręku. Mówiono nam, że był bardzo przejęty swoim występem i pełen obaw, czy okaże się godny tej nagrody, jaką otrzymał kilka miesięcy temu. Niepokój zasługujący na pochwałę, gdyż pokazuje, że to dziecię jest już prawie dorosłym człowiekiem” – napisał w 1846 roku na łamach „La Revue et gazette musicale de Paris” Paul Smith, którego wypowiedź cytowała Magdalena Romańska w Gazecie Konkursu Wieniawskiego.

Henryk Wieniawski w Poznaniu nie mieszkał, ale często w nim koncertował, a także poświęcił temu miastu utwór „Souvenir de Posen”.

„Prywatnie pewny siebie, porywczy, ambitny, dla rywali niebezpieczny – człowiek z ogniem w sercu, co było słychać w jego grze (…). Był zdolnym kompozytorem, miał dar pisania pięknych, pozostających w pamięci melodii. To słychać w koncertach skrzypcowych, tematach zadzierzystych polonezów, słynnej Legendzie opartej na rzewnej nucie kujawiaka” – pisała o charakterze i kompozycjach Wieniawskiego Anna S. Dębowska w Gazecie Wyborczej.

Jego spuścizna nadal porywa melomanów i inspiruje muzyków, w tym skrzypków związanych z Konkursem. „(…) miał niezwykły sposób kształtowania dźwięku, zwłaszcza instrumentów smyczkowych” – mówiła o Wieniawskim Alena Bajewa, zwyciężczyni Konkursu w 2001 roku, w rozmowie z Jackiem Barczyńskim dla Ruchu Muzycznego.

KTO WYSTĄPI TRZECIEGO DNIA PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH?

1. Paul Kropfitsch (g. 9:30)

22-letni skrzypek, pochodzący z Austrii. Studiował na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Do tej pory zdobył m. in. I nagrodę w International Johannes Brahms Competition i III nagrodę w International Fritz Kreisler Violin Competition.

Program:
J. S. Bach – Grave & Fuga z Sonaty nr 2 a-moll, BWV 1003
N. Paganini – Kaprys Es-dur op. 1 nr 23
H. Wieniawski – Kaprys As-dur op. 10 nr 7 La Cadenza
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Wariacje na temat własny, op. 15

2. Hina Maeda (g. 10:20)

20-letnia obywatelka Japonii. Ukończyła College of Music High School w Tokio i kontynuuje swoją edukację na College of Music tamże. W 2020 roku została wybrana artystką CHANEL Pygmalion Days. Jako solistka występowała m. in. z Kansai Philharmonic Orchestra i Osaka Philharmonic Orchestra.

Program
N. Paganini – Kaprys C-dur op. 1 nr 11
H. Wieniawski – Kaprys Es-dur op. 10 nr 5 Alla Saltarella
J. S. Bach – Chaconne z Partity nr 2 d-moll, BWV 1004
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Wariacje na temat własny, op. 15

3. Elias David Moncado (g. 11:40)

22-letni reprezentant Niemiec. Uczęszczał do Julius-Stern-Institut na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie, a obecnie studiuje na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu. Laureat I nagrody m. in. w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego w Polsce oraz w Valsesia Musica Competition we Włoszech.

Program:
J. S. Bach – Chaconne z Partity nr 2 d-moll, BWV 1004
N. Paganini – Kaprys op. 1 b-moll nr 2
H. Wieniawski – Kaprys Es-dur op. 10 nr 5 Alla Saltarella
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Legenda, op. 17
H. Wieniawski – Polonez D-dur, op. 4

4. Wojciech Niedziółka (g. 12:30)

19-letni Polak. Od października studiuje na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Do tej pory zdobył m. in. I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. P. Telemanna w Poznaniu i w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Rodziny Grobliczów w Krakowie.

Program:
J. S. Bach – Grave & Fuga z Sonaty nr 2 a-moll, BWV 1003
H. Wieniawski – Kaprys A-dur op. 10 nr 4 Le Staccato
N. Paganini – Kaprys e-moll op. 1 nr 15
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantazja na tematy z opery Ch. Gounoda Faust, op. 20

5. Sueye Park (g. 16:00)

W wieku 9 lat zaczęła naukę na Academy of Music Hanns Eisler w Berlinie, a od 2020 roku kontynuuje ją na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Obecnie ma 22 lata i reprezentuje Koreę Południową. W 2017 roku ukazała się jej debiutancka płyta „Paganini: 24 Caprices”.

Program:
J. S. Bach – Grave & Fuga z Sonaty nr 2 a-moll, BWV 1003
N. Paganini – Kaprys C-dur op. 1 nr 11
H. Wieniawski – Kaprys Es-dur op. 10 nr 5 Alla Saltarella
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantazja na tematy z opery Ch. Gounoda Faust, op. 20

6. Tassilo Probst (g. 16:50)

20-letni obywatel Niemiec. Jest studentem Leopold Mozart Zentrum na Uniwersytecie w Augsburgu. Jako solista, występował z takimi zespołami, jak Georg Enescu Philharmonic Orchestra, Lithuanian Chamber Orchestra, Konzerthausorchester Berlin i Jena Philharmonic Orchestra.

Program:
J. S. Bach – Grave & Fuga z Sonaty nr 2 a-moll, BWV 1003
N. Paganini – Kaprys Es-dur op. 1 nr 17
H. Wieniawski – Kaprys As-dur op. 10 nr 7 La Cadenza
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Wariacje na temat własny, op. 15

7. Charlotte Spruit (g. 18:10)

22-letnia Holenderka. Ukończyła Guildhall School of Music, aktualnie studiuje na Royal Academy of Music. Laureatka I miejsca, nagrody publiczności oraz nagrody Genuin Classics w Leipzig International J. S. Bach Competition w Lipsku.

Program:
J. S. Bach – Chaconne z Partity nr 2 d-moll, BWV 1004
H. Wieniawski – Kaprys Es-dur op. 10 nr 5 Alla Saltarella
N. Paganini – Kaprys a-moll op. 1 nr 24
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Wariacje na temat własny, op. 15

8. Karen Su (g. 19:00)

24-letnia obywatelka Stanów Zjednoczonych. Laureatka m.in. Lipizer International Violin Competition, Princess Astrid International Music Competition i Rubinstein International Violin Competitions. Jako solistka występowała w Ameryce Północnej, Europie i Azji.

Program:
J. S. Bach – Chaconne z Partity nr 2 d-moll, BWV 1004
N. Paganini – Kaprys g-moll op. 1 nr 10
H. Wieniawski – Kaprys Es-dur op. 10 nr 5 Alla Saltarella
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Legenda, op. 17
H. Wieniawski – Polonez D-dur, op. 4

W linku poniżej znajdą Państwo zdjęcia z drugiego dnia przesłuchań. Dysponujemy także zdjęciami w dużej rozdzielczości. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Biurem Prasowym.
VIRTUOSO, VIOLIN POET, STORYTELLER, WORLD CITIZEN

This is how Henryk Wieniawski, the patron of the International Violin Competition in Poznań, and the Society responsible for the organization of the event, was named.

Henryk Wieniawski was born in Lublin in 1835 and died in Moscow in 1880. He was only eight years old when he began studies in Paris Conservatory, which he graduated in 1846 with first prize and a gold medal.

‘Here appeared before our eyes an eleven-year-old virtuoso with violin in hand. We were told that he was very anxious about his performance and full of apprehension as to whether he would prove himself worthy of this prize he received a few months ago. Anxiety deserving of praise, as it shows that this child is now almost a grown man’ - Paul Smith wrote those words in the pages of ‘La Revue et gazette musicale de Paris’ in 1846 - quoted by Magdalena Romańska in ‘Gazeta Konkursu Wieniawskiego’ - the competition daily newspaper.

Henryk Wieniawski didn’t live in Poznań, but he often gave concerts here and also dedicated his piece ‘Souvenir de Posen’ to the city.

‘Privately, he is confident, quick-tempered, ambitious, and dangerous to his rivals - a man with fire in his heart, which could be heard in his game (...). He was a gifted composer, he had the gift of writing beautiful melodies that would remain in memory. It can be heard in violin concertos, themes of perky polonaises, and the famous Legend based on the sordid note of kujawiak.’ wrote Anna S. Dębowska about the character and compositions of Wieniawski in ‘Gazeta Wyborcza’.

His legacy continues to captivate music lovers and inspire musicians, including violinists associated with the Competition. ‘(...) he had an unusual way of shaping the sound, especially of strings instruments’ said Alena Baeva, winner of the 2001 Competition, in an interview with Jacek Barczyński for 'Ruch Muzyczny'.

WHO IS GOING TO PERFORM ON THE THIRD DAY OF THE COMPETITION AUDITIONS?

1. Paul Kropfitsch (9:30 AM)

22 years old violinist from Austria. He studied at the University of Music and Performing Arts in Vienna. So far, he has won, among others 1st prize in the International Johannes Brahms Competition and 3rd prize in the International Fritz Kreisler Violin Competition.

Program:
J. S. Bach – Grave & Fugue from Sonata no. 2 in A Minor, BWV 1003
N. Paganini – Caprice in E-flat Major, Op. 1 no. 23
H. Wieniawski – Caprice in A-flat Major, Op. 10 no. 7 ‘La Cadenza’
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Variations on an Original Theme, Op. 15

2. Hina Maeda (10:20 AM)

20 years old citizen of Japan. She graduated from College of Music High School in Tokyo to begin studies at College of Music. She was chosen CHANEL Pygmalion Days 2020 artist. As soloist, she has performed with the Kansai Philharmonic Orchestra and the Osaka Philharmonic Orchestra.

Program:
N. Paganini – Caprice in C Major, Op. 1 no. 11
H. Wieniawski – Caprice in E-flat Major, Op. 10 no. 5 ‘Alla Saltarella’
J. S. Bach – Chaconne from Partita no. 2 in D Minor, BWV 1004
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Variations on an Original Theme, Op. 15

3. Elias David Moncado (11:40 AM)

22 years old representing Germany. He went to Julius-Stern-Institut at University of the Arts in Berlin and currently studies at Mozarteum University in Salzburg. Winner of 1st prize, among others, at K. Lipinski International Violin Competition in Poland and at Valsesia Musica Competition in Italy.

Program:
J. S. Bach – Chaconne from Partita no. 2 in D Minor, BWV 1004
N. Paganini – Caprice in B-flat Minor, Op. 1 no. 2
H. Wieniawski – Caprice in E-flat Major, Op. 10 no. 5 ‘Alla Saltarella’
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Legend, Op. 17
H. Wieniawski – Polonaise de Concert in D Major, Op. 4

4. Wojciech Niedziółka (12:30 PM)

19 years old Pole. Since October 2022 student at the G. and K. Bacewicz Academy of Music in Łódz.
Recipient of First Prize at the G. P. Telemann International Violin Competition in Poznań, 1st prize at the Groblicz Family National Violin Competition in Cracow and 2nd prize at the Z. Jahnke National Violin Competition in Poznań.

Program:
J. S. Bach – Grave & Fugue from Sonata no. 2 in A Minor, BWV 1003
H. Wieniawski – Caprice in A Major, Op 10 no. 4 ‘Le Staccato’
N. Paganini – Caprice in E Minor, Op. 1 no. 15
L. van Beethoven –Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantaisie Brillante Sur Faust de Gounod, Op. 20

5. Sueye Park (4:00 PM)

She started the Academy of Music Hanns Eisler in Berlin at the age of 9. She continues the education at the University of Music and Performing Arts in Vienna. Currently she is 22 and represents South Korea. In 2017, her debut recording Paganini: 24 Caprices was released.

Program:
J. S. Bach – Grave & Fugue from Sonata no. 2 in A Minor, BWV 1003
N. Paganini – Caprice in C Major Minor, Op. 1 no. 11
H. Wieniawski – Caprice in E-flat Major, Op. 10 no. 5 ‘Alla Saltarella’
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantaisie Brillante Sur Faust de Gounod, Op. 20

6. Tassilo Probst (4:50 PM)

20 years old German violinist. Student of Mas­ter’s programme at the Leopold Mozart University in Augsburg Germany As a soloist he has already performed with such orchestras as the Georg Enescu Philharmonic Orchestra, the Lithuanian Chamber Orchestra, the Konzerthausorchester Berlin, the Jena Philharmonic Orchestra.

Program:
J. S. Bach – Grave & Fugue from Sonata no. 2 in A Minor, BWV 1003
N. Paganini – Caprice in E-flat Major, Op .1 no. 17
H. Wieniawski – Caprice in A-flat Major, Op. 10 no. 7 ‘La Cadenza’
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Variations on an Original Theme, Op. 15

7. Charlotte Spruit (6:10 PM)

22-years-old violinist from The Netherlands. A graduate of the Guildhall School of Music, and currently studying at the Royal Academy of Music. Awarded 1st prize, Audience Prize and the Genuin Classics Prize at the Leipzig International J. S. Bach Competition in Leipzig.

Program:
J. S. Bach – Chaconne from Partita no. 2 in D Minor, BWV 1004
H. Wieniawski – Caprice in E-flat Major, Op. 10 no. 5 ‘Alla Saltarella’
N. Paganini – Caprice in A Minor, Op. 1 no. 24
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Variations on an Original Theme, Op. 15

8. Karen Su (7:00 PM)

A 24-year-old citizen of the USA. Prizewinner of many competitions, including the Lipizer International Violin Competition, Princess Astrid International Music Competition and Rubinstein International Violin Competitions, among others. As a soloist, her performances have taken her across North
America, Europe and Asia.

Program:
J. S. Bach – Chaconne from Partita no. 2 in D Minor, BWV 1004
N. Paganini – Caprice in G Minor, Op. 1 no. 10
H. Wieniawski – Caprice in E-flat Major, Op. 10 no. 5 ‘Alla Saltarella’
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Legend, Op. 17
H. Wieniawski – Polonaise de Concert in D Major, Op. 4

In the link below you will find photos from the third day of the Competition. We also have high-resolution photos available. If you need any, do not hesitate to contact the Press Office of 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition.