Za nami trzeci dzień przesłuchań The third day of auditions is behind us

2022-10-10 22:15
20221010-male-24-of-57-63447d51f1f96.jpg - Za nami trzeci dzień przesłuchań
PIĘĆ MUZYCZNYCH SPRAWDZIANÓW

Za nami przedostatni dzień przesłuchań pierwszego etapu. W tej części konkursu każdy z uczestników wykonuje pięć lub więcej kompozycji. Pierwszymi z nich są wybrane Kaprysy Henryka Wieniawskiego oraz Niccolò Paganiniego. Następnie uczestnicy wykonują jedną z trzech propozycji Sonat i Partit Johanna Sebastiana Bacha. „Są to: zadumane Grave i Fuga a-moll, filozoficzna Chaconne d-moll, kreślone szeroką linią Adagio i najdłuższa ze skrzypcowych fug (C-dur)” – wyjaśnia Łucja Siedlik na łamach Gazety Konkursu Wieniawskiego. „Sonaty i Partity (…) skrzypcom pozwalają osiągnąć pełnię brzmienia, jaką niewielu kompozytorów uzyskało w kolejnych stuleciach. Przekształcają instrument melodyczny w wielogłosową machinę, a wprawiającym ją w ruch dają możliwość układania linii w niezliczone konfiguracje, układy napięć, znaczeń i odcieni, co wspaniale słychać na nagraniach” – pisze Siedlik w dalszej części artykułu.

Jeden utwór jest identyczny w programie każdego uczestnika. To czwarta część Sonaty nr 10 G-dur, op. 96, której problematyczność opisywał Jakub Puchalski w specjalnym serwisie Konkursu na stronie Tygodnika Powszechnego: „To kameralistyka, dialog z fortepianem, spotkanie, w którym skrzypek nie ma olśniewać, lecz uczestniczyć w interpretacji. Musi wnieść do niej balans i harmonię, pozwalające cieszyć się prostotą tematu, także kontrasty dynamiczne i precyzyjną artykulację, którymi żyją drobne niekiedy frazy, często też musi stanąć z boku, grając myśli poboczne. Nad wszystkim unosi się wreszcie konieczność zbudowania formy, która powinna zostać dopełniona i zamknięta, w przeciwnym bowiem razie finał sonaty zamienia się w ciąg może i atrakcyjnych, ale niespójnych pomysłów”. Ostatnie z wykonywanych utworów to już wybrane kompozycja patrona Konkursu, Henryka Wieniawskiego.

KOGO USŁYSZYMY JUTRO?

Przed nami ostatnich siedmiu uczestników 1 etapu:

1. Adam Suska (g. 9:30)

22-letni Polak. W 2022 roku debiutował jako solista z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, Filharmonią Świętokrzyską w Kielcach, Filharmonią Zielonogórską, Filharmonią Koszalińską, a także w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Kształci się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina u Agaty Szymczewskiej.

Program:
N. Paganini – Kaprys a-moll op. 1 nr 7
H. Wieniawski – Kaprys As-dur op. 10 nr 7 La Cadenza
J. S. Bach – Grave & Fuga z Sonaty nr 2 a-moll, BWV 1003
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantazja na tematy z opery Ch. Gounoda Faust, op. 20

2. Sulamita Sara Ślubowska (g. 10:25)

26-latka pochodząca z Polski. Edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze. Obecnie studentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Występowała podczas licznych festiwali w Warszawie, Lwowie, Książu i Győr.

Program:
J. S. Bach – Chaconne z Partity nr 2 d-moll, BWV 1004
H. Wieniawski – Kaprys Es-dur op. 10 nr 5 Alla Saltarella
N. Paganini – Kaprys Es-dur op. 1 nr 23
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantazja na tematy z opery Ch. Gounoda Faust, op. 20

3. Max Tan (g. 11:40)

29-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych. W Sarasocie prowadzi cykl koncertów salonowych pod nazwą Listen Hear. Doktorant w Juilliard, zajmuje się badaniami pięciu wersji utworu Poème Ernesta Chaussona, w tym aranżacją na skrzypce, fortepian i organy autorstwa Eugène’a Ysaÿego.

Program:
J. S. Bach – Chaconne z Partity nr 2 d-moll, BWV 1004
N. Paganini – Kaprys E-dur op. 1 nr 9 La chasse
H. Wieniawski – Kaprys Es-dur op. 10 nr 5 Alla Saltarella
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantazja na tematy z opery Ch. Gounoda Faust, op. 20

4. Belle Tin (g. 12:30)

22-letnia obywatelka Austrii. Studiuje na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Jest współzałożycielką Classics From the Other Side, grupy zrzeszającej młodych muzyków z Azji i Europy.

Program:
J. S. Bach – Chaconne z Partity nr 2 d-moll, BWV 1004
H. Wieniawski – Kaprys H-dur op. 10 nr 2 La Vélocité
N. Paganini – Kaprys A-dur op. 1 nr 21
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantazja na tematy z opery Ch. Gounoda Faust, op. 20

5. Ayaka Uchio (g. 16:00)

25-letnia Japonka. Jest absolwentką University of the Arts w Tokio, a obecnie studiuje na Hoch-
schule für Musik und Theater w Monachium. Do tej pory otrzymała m. in. I nagrodę w August Everding Musikwettbewerb w Monachium i w International Arthur Grumiaux Competition for Young Violinists w Brukseli.

Program:
J. S. Bach – Chaconne z Partity nr 2 d-moll, BWV 1004
H. Wieniawski – Kaprys As-dur op. 10 nr 7 La Cadenza
N. Paganini – Kaprys a-moll op. 1 nr 24
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Polonaise brillante nr 2 A-dur, op. 21

6. Shihan Wang (g. 16:50)

17-latek japońsko-niemieckiego pochodzenia. Absolwent Central Conservatory of Music w Pekinie, a obecnie student Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie. Został wyróżniony m. in. w Zhuhai Mozart International Violin Competition i w Cooper International Violin Competition.

Program:
J. S. Bach – Adagio & Fuga z Sonaty nr 3 C-dur, BWV 1005
H. Wieniawski – Kaprys As-dur op. 10 nr 7 La Cadenza
N. Paganini – Kaprys Es-dur op. 1 nr 17
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantazja na tematy z opery Ch. Gounoda Faust, op. 20

7. Qingzhu Weng (g. 17:50)

21-letni Chińczyk. Studiuje na Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze. Jest laureatem m. in. Ysaye International Music Competition w Belgii, Mirecourt International Violin Competition we Francji i International Johann Sebastian Bach Competition w Niemczech.

Program:
J. S. Bach – Chaconne z Partity nr 2 d-moll, BWV 1004
H. Wieniawski – Kaprys h-moll op. 10 nr 6 Prélude
N. Paganini – Kaprys g-moll op. 1 nr 10
L. van Beethoven – Sonata nr 10 G-dur, op. 96, cz. IV Poco Allegretto
H. Wieniawski – Legenda, op. 17
H. Wieniawski – Polonez D-dur, op. 4

Pod linkiem poniżej znajdą Państwo zdjęcia z czwartego dnia Konkursu. Dysponujemy także zdjęciami w wyższej rozdzielczości. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Biurem Prasowym.
FIVE MUSICAL TESTS

The penultimate day of the first stage auditions is behind us. In this part of the competition, each participant performs at least five compositions. At the beginning - selected Caprices - one composed by Henryk Wieniawski and one by Niccolò Paganini. Then the participants perform one of the three propositions of Johann Sebastian Bach's Sonatas and Partitas. ‘These are the contemplative Grave and Fugue in A Minor, the philosophical Chaconne in D Minor, the long-breathed Adagio, and the longest of the violin fugues (in C Major)’ - explains Łucja Siedlik in ‘Gazeta Konkursu Wieniawskiego’. ‘Sonatas and Partitas (...) allow the violin to soar with a fullness of sound that few composers managed to achieve in the following centuries. They turn a melody instrument into a polyphonic device, and allow those setting it in motion to arrange the lines into infinitely variable configurations, alignments of tensions, meanings, and shades that can be heard well in recordings’ – Siedlik writes later in the article.

One piece is identical in every participant’s program. It is the fourth part of Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, which problemacy has been described by Jakub Puchalski in the special portal of ‘Tygodnik Powszechny’ about the Competition: 'It is chamber music, dialogue with piano, a meeting in which the violinist is not the one to dazzle, but to participate in the interpretation. They have to bring balance and harmony to it, allowing one to enjoy the simplicity of the theme, as well as dynamic contrasts and precise articulation, which sometimes live in small phrases; and often has to stand aside, playing side thoughts. Finally, over everything is the need to build a form that should be completed and closed, otherwise the sonata's finale turns into a sequence of perhaps attractive but inconsistent ideas’. The last of the performed pieces are selected compositions of the patron of the Competition, Henryk Wieniawski.

WHO WE HEAR TOMORROW?

Seven participants of the first stage ahead:

1. Adam Suska (9:30 AM)

22-year-old Pole. In 2022, he made his debut as a soloist with the Polish Baltic Philharmonic in Gdańsk, Świętokrzyska Philharmonic in Kielce, Zielona Góra Philharmonic, Koszalin Philharmonic and in Warsaw Philharmonic. He currently studies at Fryderyk Chopin Music University in Warsaw.

Program:
N. Paganini – Caprice in A Minor, Op. 1 no. 7
H. Wieniawski – Caprice in A-flat Major, Op. 10 no. 7 ‘La Cadenza’
J. S. Bach – Grave & Fugue from Sonata no. 2 in A Minor, BWV 1003
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantaisie Brillante Sur Faust de Gounod, Op. 20

2. Sulamita Sara Ślubowska (10:25 AM)

26-year-old Pole. Began her musical education at the S. Moniuszko State Music School in Jelenia Góra. Currently a student at the K. Szymanowski Academy of Music in Katowice. Has performed at numerous festivals in Warsaw, Lviv, Książ and Győr.

Program:
J. S. Bach – Chaconne from Partita no. 2 in D Minor, BWV 1004
H. Wieniawski – Caprice in E-flat Major, Op. 10 no. 5 ‘Alla Saltarella’
N. Paganini – Caprice in E-flat Major, Op. 1 no. 24
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantaisie Brillante Sur Faust de Gounod, Op. 20

3. Max Tan (11:40 AM)

29-year-old United States representative. He is director of ‘Listen Hear’, a new salon concert series in Sarasota, Florida. Currently a doctoral fellow at Juilliard researching the five versions of Ernest Chausson’s ‘Poème’–including an arrangement for violin, piano, and organ by Eugène Ysaÿe.

Program:
J. S. Bach – Chaconne from Partita no. 2 in D Minor, BWV 1004
N. Paganini – Caprice in E Major, Op. 1 no. 9 ‘La chasse’
H. Wieniawski – Caprice in E-flat Major, Op. 10 no. 5 ‘Alla Saltarella’
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantaisie Brillante Sur Faust de Gounod, Op. 20

4. Belle Tin (12:30 PM)

22-year-old citizen of Austria. Currently studying at the University of Music and Performing Arts in Vienna. Co-founder of Classics From the Other Side, a collective of young musicians from Asia and Europe.

Program:
J. S. Bach – Chaconne from Partita no. 2 in D Minor, BWV 1004
H. Wieniawski – Caprice in B Major, Op. 10 no. 2, ‘La Vélocité’
N. Paganini – Caprice in A Major, Op. 1 no. 21
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantaisie Brillante Sur Faust de Gounod, Op. 20

5. Ayaka Uchio (4:00 PM)

25-year-old Japan. A graduate of the University of the Arts in Tokyo, and currently studying at the University of Music and Theater in Munich. Her awards include 1st prize at the August Everding Musikwettbewerb in Munich and the International Arthur Grumiaux Competition for Young Violinists in Brussels.

Program:
J. S. Bach – Chaconne from Partita no. 2 in D Minor, BWV 1004
H. Wieniawski – Caprice in A-flat Major, Op. 10 no. 7 ‘La Cadenza’
N. Paganini – Caprice in A Minor, Op. 1 no. 24
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Polonaise brillante no. 2 in A Major, Op. 21

6. Shihan Wang (4:50 PM)

17-year-old of Japanese-German origin. Graduate from Central Conservatory of Music in Beijing, currently student at the Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Has been awarded, among others, at the Zhuhai Mozart International Violin Competition and the Cooper International Violin Competition.

Program:
J. S. Bach – Adagio & Fugue from Sonata no. 3 in C Major, BWV 1005
H. Wieniawski – Caprice in A-flat Major, Op. 10 no. 7 ‘La Cadenza’
N. Paganini –Caprice in E-flat Major, Op. 1 no. 17
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Fantaisie Brillante Sur Faust de Gounod, Op. 20

7. Qingzhu Weng (5:50 PM)

21-year-old Chinese. Currently studying at the University of Music, Theater and Media in Hanover. Awarded numerous prizes, including 1st prize at the Ysaye International Music Competition in Belgium, 1st prize at the Mirecourt International Violin Competition in France and 2nd prize at the International Johann Sebastian Bach Competition in Germany.

Program:
J. S. Bach – Chaconne from Partita no. 2 in D Minor, BWV 1004
H. Wieniawski – Caprice in B Minor, Op. 10 no. 6 ‘Prélude’
N. Paganini – Caprice in G Minor, Op. 1 no. 10
L. van Beethoven – Sonata no. 10 in G Major, Op. 96, IV. Poco Allegretto
H. Wieniawski – Legend, op. 17
H. Wieniawski – Polonaise de Concert in D Major, Op. 4

In the link below you will find photos from the fourth day of the Competition. We also have high-resolution photos available. If you need any, do not hesitate to contact the Press Office of 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition.