Znamy nazwiska półfnalistów 16. MKS im. H. Wieniawskiego! We know the semi-finalists!

2022-10-11 23:10
uczestnicy-2etap-6345dbaf042c8.jpg - Znamy nazwiska półfnalistów 16. MKS im. H. Wieniawskiego!
Za nami cztery dni pełne muzycznych emocji! Będą one rosły wraz z każdym kolejnym etapem.

„Myślę, że każdy etap konkursu przynosi nieco inne emocje. Te pierwsze to przede wszystkim radość z tego, że konkurs się odbywa, że rozpoczyna się kolejna edycja tego wydarzenia. Spotykamy nowych uczestników, którzy stają się częścią pięknej historii konkursów. Później każdy kolejny etap przynosi zupełnie inne, nowe wrażenia, dzięki temu, że uczestnicy występują w różnych odsłonach. Co więcej, sami dojrzewamy z tymi uczestnikami. Stają się dla nas nie tylko nazwiskami z katalogu, zaczynamy im po prostu kibicować, traktować jako swoich faworytów. W końcu to właśnie o te emocje przede wszystkim chodzi” – mówiła Dyrektor Konkursu, Karolina Kaźmierczak, w rozmowie z Maciejem Szymkowiakiem na łamach Głosu Wielkopolskiego.

Od 8. października do dzisiaj wysłuchaliśmy 31 skrzypków i skrzypaczek, reprezentujących kraje Europy, Azji i Ameryki, w szerokim repertuarze – od Sonat i Partit Bacha przez Sonatę Beethovena, Kaprysy Paganiniego po kompozycje patrona Konkursu, Henryka Wieniawskiego.

Jutro i pojutrze odbędzie się pierwsza część drugiego etapu, podczas której uczestnicy zagrają recitale z akompaniamentem fortepianu. Zaprezentują m. in. sonaty skrzypcowe i utwory Karola Szymanowskiego.

Drugi etap, tak jak pierwszy, będzie można śledzić na kanale YouTube @Wieniawski Society. Dodatkowo od drugiego etapu konkursowe wydarzenia będą transmitowane lub retransmitowane na antenach TVP Kultura i Programu Drugiego Polskiego Radia.

Szczegóły dotyczące transmisji internetowych, radiowych i telewizyjnych znajdziecie pod linkiem: https://konkurs.wieniawski.pl/pl/gdzie-ogladac-konkurs-transmisje-internetowe-telewizyjne-i-radiowe.

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU

1. Hana Chang (Japonia / Singapur / USA)
2. Jane Hyeonjin Cho (Korea Południowa)
3. Hawijch Anna Elia Elders (Holandia)
4. Natsuki Gunji (Japonia)
5. Yiyang Hou (Chiny)
6. Meruert Karmenova (Kazachstan)
7. Hina Maeda (Japonia)
8. Elias David Moncado (Niemcy)
9. Wojciech Niedziółka (Polska)
10. Karen Su (USA)
11. Max Tan (USA)
12. Shihan Wang (Chiny)
13. Qingzhu Weng (Chiny)
14. Dayoon You (Korea Południowa)
15. Zhixin Zhang (Chiny)

CO JURY BIERZE POD UWAGĘ?

To pytanie nurtuje wszystkich uczestników i publiczność Konkursu. Przewodniczący i wiceprzewodniczący jury zdradzili nieco podczas rozmów, które znajdziecie na łamach Gazety Konkursu Wieniawskiego.

„Podstawą jest oczywiście warsztat, który po prostu musi być. Słuchając muzyków w preselekcjach Konkursu, stwierdziłem, że większość z nich ma ten warsztat opanowany. Następnymi cechami są zrozumienie samej muzyki, osiągnięcie naturalnej muzykalności oraz dojrzałość w formach, takich jak sonaty Beethovena czy Brahmsa. Najważniejsze są fantazja i umiejętność wypowiadania się na instrumencie – pokazywania rozmaitych kolorów, używania skrzypiec jako głosu ludzkiego. Istotne jest też, by każdym dźwiękiem coś przekazać” – mówił Daniel Stabrawa z rozmowie w Mateuszem Borkowskim.

O zachowaniu proporcji między techniką a interpretacją opowiadał także Augustin Dumay w wywiadzie przeprowadzonym przez Łucję Siedlik: „(…) skrzypce to tylko droga do tworzenia muzyki. Zawsze mówię młodym artystom – uważajcie! Skrzypce czy fortepian wcale nie są ważne, ważna jest muzyka. Gdy sięgacie po nowy utwór, zdecydujcie w pierwszej kolejności, jak chcecie go słyszeć, jaki jest wasz ogólny zamysł, a dopiero później bierzcie do ręki ten instrument!”.

KOGO USŁYSZYMY JUTRO?

Jutro w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprezentuje się 10 uczestników:

9:30 | Dayoon You (Korea Południowa)

Program:
B. Bartók – I Rapsodia
K. Szymanowski – Driady i Pan z cyklu Mity op. 30
E. Grieg – I Sonata F-dur, op. 8

10:15 | Zhixin Zhang (Chiny)

Program:
J. Brahms – III Sonata d-moll, op. 108
M. Ravel – Tzigane
K. Szymanowski – Romans D-dur, op. 23

11:20 | Hana Chang (Japonia / Singapur / USA)

J. Brahms – I Sonata G-dur, op. 78
K. Szymanowski – Driady i Pan z cyklu Mity op. 30
P. Czajkowski – Melodia nr 3 Es-dur z Souvenir d’un lieu cher, op. 42
P. Czajkowski – Valse-Scherzo C-dur, op. 34

12:20 | Jane Hyeonjin Cho (Korea Południowa)

J. Brahms – III Sonata d-moll, op. 108
K. Szymanowski – Źródło Aretuzy z cyklu Mity op. 30
E. Chausson – Poemat, op. 25

13:20 | Hawijch Elders (Holandia)

K. Szymanowski – Źródło Aretuzy z cyklu Mity op. 30
F. Schubert – Fantazja C-dur, D. 934
P. Czajkowski – Melodia nr 3 Es-dur z Souvenir d’un lieu cher, op. 42
P. Czajkowski – Valse-Scherzo C-dur, op. 34

16:00 | Natsuki Gunji (Japonia)

P. Czajkowski – Melodia nr 3 Es-dur z Souvenir d’un lieu cher, op. 42
P. Czajkowski – Valse-Scherzo C-dur, op. 34
K. Szymanowski – Romans D-dur, op. 23
K. Szymanowski – Sonata d-moll, op. 9

17:00 | Yiyang Hou (Chiny)

J. Hubay – Fantazja Carmen
K. Szymanowski – Źródło Aretuzy z cyklu Mity op. 30
J. Brahms – III Sonata d-moll, op. 108

18:05 | Meruert Karmenova (Kazachstan)

E. Grieg – II Sonata G-dur, op. 13
K. Szymanowski – Driady i Pan z cyklu Mity op. 30
M. Ravel – Tzigane

18:50 | Hina Maeda (Japonia)

K. Szymanowski – Driady i Pan z cyklu Mity op. 30
J. Hubay – Fantazja Carmen
E. Grieg – II Sonata G-dur, op. 13

19:45 | Elias David Moncado (Niemcy)

J. Brahms – II Sonata A-dur, op. 100
K. Szymanowski – Narcyz z cyklu Mity op. 30
C. Saint-Saëns – Rondo Capriccioso A-dur, op. 28

W linku poniżej angielskiej wersji znajdą Państwo załącznik ze zdjęciami z dzisiejszych przesłuchań i ogłoszenia wyników pierwszego etapu. Dysponujemy także zdjęciami w wyższej rozdzielczości. Prosimy o kontakt z Biurem Prasowym, gdyby były Państwu potrzebne.
Four days full of musical emotions are behind us! They will grow with each successive stage.

‘I think that each stage of the competition brings slightly different emotions. The first ones are primarily the joy of the fact that the competition is taking place, that the next edition of this event is about to begin. We meet new participants who become part of the beautiful history of the competitions. Later, each subsequent stage brings a completely different, new impression, thanks to the fact that the participants reveal themselves in different pieces. Moreover, it is us that are maturing together with these participants. They become not only names from the catalogue for us, we simply start cheering them on, treating them as our favourites. After all, these emotions are the most important thing’ said the Competition Director Karolina Kaźmierczak in an interview with Maciej Szymkowiak in Głos Wielkopolski.

Since 8th October we have been listening to 31 violin players representing countries of Europe, Asia, America, in very vide repertoire - from Sonatas and Partitas of Johann Sebastian Bach, Beethoven’s Sonata in G Major, Paganini’s Caprices to the Competition’s Patron (Henryk Wieniawski) compositions.

Tomorrow and the day after the first part of the second stage - the participants will play recitals with piano accompaniment. They will present violin sonatas and pieces composed by Karol Szymanowski.
Second stage, just like the first one, will be available on the YouTube channel @WieniawskiSociety. In addition,from the second stage, the competition events will be broadcast or rebroadcast on TVP Kultura and Polish Radio's Second Program.

You can find the details of web, radio and television transmissions on the website: https://konkurs.wieniawski.pl/en/gdzie-ogladac-konkurs-transmisje-internetowe-telewizyjne-i-radiowe.

STAGE 1 RESULTS IN ALPHABETICAL ORDER

1. Hana Chang (Japonia / Singapore / USA)
2. Jane Hyeonjin Cho (South Korea)
3. Hawijch Elders (The Netherlands)
4. Natsuki Gunji (Japan)
5. Yiyang Hou (China)
6. Meruert Karmenova (Kazakhstan)
7. Hina Maeda (Japan)
8. Elias David Moncado (Germany)
9. Wojciech Niedziółka (Poland)
10. Karen Su (USA)
11. Max Tan, Violinist (USA)
12. Shihan Wang (China)
13. Qingzhu Weng (China)
14. Dayoon You (South Korea)
15. Zhixin Zhang (China)

WHAT DOES THE JURY TAKE INTO ACCOUNT?

This question bothers all participants and the audience of the Competition. The chairman and the deputy chairman of the jury revealed a bit during the interviews which can be found in the pages of ‘Gazeta Konkursu Wieniawskiego’.

‘Obviously, technical ability is a fundamental thing, it simply has to be there. Listening to usicians at the Competition’s preliminary selection phase, I saw that the majority had mastered the skill. The next qualities are understanding the music itself, reaching natural musicality and maturity in such forms as sonatas by Beethoven or Brahms. What matters is imagination and the ability to express oneself with the instrument: rendering different hues, using the violin like the human voice. What is also important is that each sound should convey something’ - said Daniel Stabrawa in an interview with Mateusz Borkowski.

About maintaining the balance between technique and interpretation in an interview by Łucja Siedlik, Augustin Dumay said: ‘(…) the violin is only a way to make music. I always tell young violinists: be careful! The violin or the piano is not so important – the music is important. If you reach for a new piece, you need to decide how you want to hear it, what is your main conception in the first place. Only after that can you finally grab the instrument!’

WHO WILL WE HEAR TOMORROW?

Tomorrow in the Adam Mickiewicz Auditorium 10 participants will present their program.

9:30 AM | Dayoon You (South Korea)

Program:
B. Bartók – Violin Rhapsody No. 1
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No .3 Dryads and Pan
E. Grieg – Violin Sonata No. 1 in F Major, Op. 8

10:15 AM | Zhixin Zhang (China)

Program:
J. Brahms – Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108
M. Ravel – Tzigane
K. Szymanowski – Romance in D Major, Op. 23

11:20 AM | Hana Chang (Japan/Singapur/USA)

Program:
J. Brahms – Sonata No. 1 in G Major, Op. 78
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No. 3 Dryads and Pan
P. Czajkowski – Souvenir d'un lieu cher, Op. 42: No. 3 Mélodie
P. Czajkowski – Valse¬-Scherzo in C Major, Op. 34

12:20 PM | Jane Hyeonjin Cho (South Korea)

Program:
J. Brahms – Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No. 1 The Fountain of Arethusa
E. Chausson – Poème, Op. 25

1:20 PM | Hawijch Elders (The Netherlands)

Program:
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No. 1 The Fountain of Arethusa
F. Schubert –Fantasia In C Major, D.934
P. Czajkowski – Souvenir d'un lieu cher, Op. 42: No. 3 Mélodie
P. Czajkowski – Valse¬-Scherzo in C Major, Op. 34

4:00 PM | Natsuki Gunji (Japan)

Program:
P. Czajkowski – Souvenir d'un lieu cher, Op. 42: No. 3 Mélodie
P. Czajkowski – Valse¬-Scherzo in C Major, Op. 34
K. Szymanowski – Romance in D Major, Op. 23
K. Szymanowski – Sonata in D Minor, Op. 9

5:00 PM | Yiyang Hou (China)

Program:
J. Hubay – Carmen Fantasie Brillante
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No. 1 The Fountain of Arethusa
J. Brahms – Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108

6:05 PM | Meruert Karmenova (Kazachstan)

Program:
E. Grieg – Sonata No. 2 in G Major, Op.13
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No.3 Dryads and Pan
M. Ravel – Tzigane

6:50 PM | Hina Maeda (Japonia)

Program:
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No. 3 Dryads and Pan
J. Hubay – Carmen Fantasie Brillante
E. Grieg – Violin Sonata No. 2 in G Major, Op. 13

7:45 PM | Elias David Moncado (Niemcy)

Program:
J. Brahms – Sonata No. 2 in A Major, Op. 100
K. Szymanowski – Myths, Op. 30: No. 2 Narcisse
C. Saint-Saëns – Rondo Capriccioso in A Major, Op. 28

In the link below you will find photos from today's auditions of the Competition and from the announcement of the results of the 1st stage. If you need any, do not hesitate to contact the Press Office of 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition.